Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA SIRAČ, HR-43541 Sirač, Stjepana Radića 120/1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - rekonstrukcija makadamske ceste Ul. N.Tesle na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 439 i k.č.br. 397/1 k.o. Sirač (Sirač, Ulica Nikole Tesle).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente