Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA OPĆINA ŠTEFANJE, HR-43246 ŠTEFANJE, ŠTEFANJE 61

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000126

URBROJ: 2103/01-09/1-19-0004

Čazma, 09.05.2019.


  Dokumenti za download
Dodano: 09. 05. 2019.
   Povratak na sve dokumente