Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Poziv za uvid u spis predmeta, Anđelka Čauš, HR-43245 Gornji Draganec, Vagovina 118

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće novoformirana građevna čestica k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina 2. skupine, građenje građevine stambene namjene zgrade obiteljske kuće, 2. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. br. 884/2 k.o. Vagovina koja će se formirati spajanjem k.č. br. 884/2 i 886/2 k.o. Vagovina (Vagovina 125).


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente