Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Dokumenti - UO za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike

Rješenje o dodjeli financijske potpore udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike za 2015. godinu

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu fin. sredstava za programe i projekte udruga zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Antifašističke borbe

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Anifašističke borbe, a koji se provode na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu. ...

RJEŠENJE o raspodjeli sredstava vjerskim zajednicama Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu – razdjel 004 – glava 00402 – konto 381, pozicija 70 u iznosu od 214.500,00, koriste se za financiranje projekata/programa karitativnih aktivnosti vjerskih zajednica na području Bjelovarsko-bilogorske županije. ...

ODLUKU o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2015. godini

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2015. godini. Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji. Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta u ...

OBRAZAC ZA ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA/PROGRAMA UDRUGA

RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Imenuje se Savjet za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije u sastavu: 1. Ivana Ceronja, dr. med., Zavod za javno zdravstvo BBŽ, koordinatorica Tima za zdravlje – predsjednica, 2. Vladimir Halauk, dr. med., Zavod za javno zdravstvo BBŽ - zamjenik predsjednice, 3. Đurđica Ištef Benšić, zamjenica župana BBŽ – članica, 4. ...

POSLOVNIK O RADU SAVJETA ZA ZDRAVLJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Savjet za zdravlje imenovala je Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine (Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje), temeljem članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“, broj 150/08). Savjet za zdravlje ima predsjednika i 16 članova. Mandat ...

Rješenje o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije

U Savjet za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije, imenuju se: 1. Đurđica Ištef Benšić, zamjenica župana Bjelovarsko bilogorske županije – predsjednica, 2. Jasmina Radojčić, Bjelovarsko-bilogorska županija – članica, 3. Ratko Kovačić, Bjelovarsko-bilogorska županija – koordinator i član, 4. Snježana Mišir, ...

Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije

Djelokrug rada Savjeta je planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga, planiranje i ostvarivanje prava i obveza, te mjera i ciljeva iz područja socijalne skrbi kao djelatnosti od posebnog interesa za Bjelovarsko-bilogorske županiju (u daljnjem tekstu: Županija), a osobito: - predlaganje Socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi za ...

 < 1 2 3 4 >