Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javna nabava Županije

2017.
Srpanj
12

Sukob interesa


Sukladno članku 80. st.2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016.) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja iz članka 76. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona.

   Povratak na Javnu nabavu