Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji Županije

2019.
Ožujak
21

Oglas za prijam u službu pomoćnog unutarnjeg revizora


 

- 1 izvršitelj/ica
- na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
-  punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
- tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

Uvjet magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice, na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom. Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci. U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

  Dokumenti za download
Dodano: 21. 03. 2019.
Dodano: 21. 03. 2019.