Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Katalog informacija Županije

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama građani imaju pravo zatražiti informaciju od tijela javne vlasti. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji to mogu učiniti pismenim i usmenim putem.

Službenica za informiranje je Romana  Pavlović kontakt 043 221 924  romana.pavlovic@bbz.hr – adresa Bjelovarsko-bilogorska županija Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar.

   Povratak na Kabinet Župana