Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Najave i priopćenja

2017.
Ožujak
22

SPOMEN - 76. OBLJETNICA na prvi ratni zločin koji se dogodio u selu Donji Mosti 10. travnja 1941. godine, a žrtve su bile 11 hrvatskih seljaka i na 71 prešućivanu žrtvu iz II. Svjetskog rata i poraća iz sela Donji, Srednji i Gornji Mosti

08. travnja (subota) 2017. godine u 11,30 sati u Donjim Mostima             P   R   O   G ...

2017.
Ožujak
20

ŽUPANIJSKE MINUTE NA RADIO VALOVIMA

OD 20. OŽUJKA DO 24. OŽUJKA 2017. GODINE PONEDJELJAK, 20. ožujka 17.30 – 17.45 sati RADIO TEREZIJA  -  93,9 MHz UTORAK, 21. ...

2017.
Ožujak
9

11. sjednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

10. ožujka (petak) 2017. godine u 09,00 sati Dnevni red: Utvrđivanje Prijedloga Plana utroška sredstava od raspolaganja poljoprivrednim ...

2017.
Ožujak
9

11. sjednica Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

10. ožujka (petak) 2017. godine u 11,00 sati Dnevni red:   1. Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju: a) Izvješća o ...

2017.
Ožujak
9

13. sjednica Odbora za naobrazbu, kulturu i šport

10. ožujka (petak) 2017. godine u 12,00 sati Dnevni red: 1. Utvrđivanje Prijedloga; a) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ...

2017.
Ožujak
9

14. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu

dan 10. ožujka (petak) 2017. godine u 13,00 sati Dnevni red: 1. Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti ...

2017.
Ožujak
9

6. sjednica Odbora za turizam

10. ožujka (petak) 2017. godine u 08,00 sati Dnevni red: Utvrđivanje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s ...

2017.
Ožujak
9

15. sjednica Odbora za financije i proračun

13. ožujka (ponedjeljak) 2017. godine u 8,45 sati Dnevni red: 1. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za ...

 1 2 3 >  Zadnji