Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Najave i priopćenja

2017.
Lipanj
8

1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

14. lipnja (srijeda) 2017. godine s početkom u 10,00 sati, Velika vijećnica Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8

 

 

 

 

 

D N E V N I R E D

- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatnog povjerenstva
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Županijske skupštine
- utvrđivanje člana županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova  Županijske skupštine
3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika Županijske skupštine
5. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
6. Izbor Odbora za financije i proračun

  Dokumenti za download
Dodano: 08. 06. 2017.
   Povratak na sve Najave i priopćenja