Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - Kabinet Župana

2015.
Rujan
2

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Bjelovarsko-bilogorske županije koji je objavljen u “Narodnim novinama”, broj 94 dana 02. rujna 2015.


Javni natječaj za imenovanje pročelnika Bjelovarsko-bilogorske županije koji je objavljen u “Narodnim novinama”, broj  94 dana 02. rujna 2015. za:

1. pročelnika/cu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša,

2. pročelnika/cu Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i fondove Europske unije,

3. pročelnika/cu Kabineta župana,

4. pročelnika/cu Službe za unutarnju reviziju.

 

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 09. 2015.