Uvodna riječ
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Natječaji za prijam u službu

2017.
Studeni
21

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU SAVJETNIKA ZA POSLOVE NACIONALNIH MANJINA U KABINET ŽUPANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

2017.
Studeni
8

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu savjetnika za poslove nacionalnih manjina

2017.
Lipanj
23

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINET ŽUPANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

2017.
Lipanj
7

Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću u Kabinetu župana Bjelovarsko-bilogorske županije

2016.
Kolovoz
11

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA BRANITELJE U KABINET ŽUPANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

2016.
Srpanj
27

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu referenta za branitelje

2016.
Lipanj
17

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINET ŽUPANA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

2016.
Lipanj
3

OGLAS za prijam u službu višeg stručnog suradnika za protokol i odnose s javnošću u Kabinet župana

2015.
Rujan
25

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

2015.
Rujan
2

Obavijest uz javni natječaj za imenovanje pročelnika Bjelovarsko-bilogorske županije koji je objavljen u “Narodnim novinama”, broj 94 dana 02. rujna 2015.

 1 2 >