Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za gospodarstvo, obrtništvo, regionalni razvoj i turizam

2018.
Travanj
30

Javni poziv za prijavu projekata „Sufinanciranje dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na fondove EU i nacionalne izvore”


Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije donijela je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava u 2018. godini projektima prihvatljivim za financiranje iz fondova EU i nacionalnih izvora KLASA: 300-01/18-01/1, URBROJ: 2103/1-01-18-3, od 28. veljače 2018.

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata „Sufinanciranje  dokumentacije za prijavu gospodarstvenika na fondove EU i nacionalne izvore” KLASA: 300-01/18-01/30, URBROJ: 2103-09-18-2 od 23.travnja 2018.

U Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2018. godinu, KLASA: 400-08/17-01/1, URBROJ: 2103/1-01-17-3, od 30. studenoga 2017., u razdjelu 4. Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i regionalni razvoj, Glava 4-1 Gospodarstvo i obrtništvo, Aktivnost A000320 SUFINANCIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU GOSPODARSTVENIKA NA EU FONDOVE na poziciji PR00997 352; Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu 750.000,00 kn.

  Dokumenti za download
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.
Dodano: 30. 04. 2018.