Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

2018.
Kolovoz
9

Javni poziv za uvid u spis predmeta


I. Pozivaju se stranke u postupku (vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na k.č.br. 344/2, k.o. Kapela - stranke čije je nepoznato boravište i nepoznati nasljednici) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - spremište alata i poljoprivrednih strojeva, 2. skupine
na  katastarskoj čestici broj 344/1 k.o. Kapela, Botinac.
Investitor je ZVONE CVITKOVIĆ, Bjelovar, Petra Biškupa-Vene 122.

  Dokumenti za download
Dodano: 09. 08. 2018.