Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

2015.
Srpanj
2

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Daruvar


REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu
Ispostava Daruvar
KLASA: UP/I-361-03/15-01/000058
URBROJ: 2103/01-09/2-15-0002
Daruvar, 02.07.2015.

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta
BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o.  HR-33000 Virovitica, A.Mihanovića 29
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije na drvnu biomasu, 3. skupine
- građenje građevine  gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - otvoreno spremište sječke, 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br.1896/2 k.o. Daruvar (Daruvar, ).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  14. srpnja 2015. sati, na lokaciji Daruvar, Trg kralja Tomislava 14, soba 28 /II.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ISPOSTAVE
Marija Njemeček, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 07. 2015.