Uvodna riječ
 

Javni pozivi i natječaji - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

2018.
Kolovoz
6

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., HR-43240 Čazma, Sv. Andrije 14


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – (odvodnje otpadnih voda) kolektor sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu ulice Franje Vidovića u Čazmi, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1372 (3000 -po katastru) k.o. Čazma, k.č.br. 711 k.o. Bosiljevo, k.č.br. 2257, 1730, 1719, 1712, 1698 i 1711 k.o. Dapci u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu ulice Franje Vidovića u Čazmi.

  Dokumenti za download
Dodano: 06. 08. 2018.