Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

2015.
Srpanj
14

Javni poziv za uvid u spis predmeta-Veliko Trojstvo


REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu
Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje
KLASA: UP/I-361-03/15-01/000074
URBROJ: 2103/01-09-15-0005
Bjelovar, 14.07.2015.

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA VELIKO TROJSTVO  HR-43226 Veliko Trojstvo, Braće Radića 28
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijska mreža, 3. skupine
- građenje građevine  infrastrukturne namjene - pješačka staza, 3. skupine
- rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava - rekonstrukcija prometnice, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1419 (kat. oznake 1419/2, 1419/3), 1405, 1411/5, 1648, 1245/14 i 1229/6 k.o. Veliko Trojstvo (naselje Veliko Trojstvo, Vinogradska ul. I i naselje Maglenča).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.07.2015 u 09:00 sati, na lokaciji – Bjelovarsko-bilogorska županija, prostorije Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, Bjelovar, Ul. V. Lisinskog 4c.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI SAVJETNIK
Sandra Vinceković-Mikulandra, dipl.ing.arh.

  Dokumenti za download
Dodano: 15. 07. 2015.