Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

2018.
Travanj
19

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje stočarske proizvodnje na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini


Namjena kredita je nabava rasplodnih junica i grla za tov junadi i svinja po povoljnijim uvjetima.

  a) rokovi otplate :
  - nabava rasplodnih junica – 4 godine,
  - nabava grla za tov junadi – 20 mjeseci,
  - nabava grla za tov svinja – 8 mjeseci.
b) razdoblje počeka kredita za rasplodne junice – 1 godina, a za junad i svinje povrat je  jednokratno nakon isteka roka.
   Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka plaća se redovna kamata.
c) najniži pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 36.000,00 kuna, a najviši 250.000,00 kuna.
d) za nabavu rasplodnih junica najviši iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kn po grlu, a za nabavu grla za tov svinja 400,00 kn po grlu.
e) kamatna stopa iznosi najviše do 6,3% godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita
f) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 1,8% kamata godišnje, fiksno, te će kamatna stopa za korisnike iznositi najviše do 4,5 postotna poena, godišnje, fiksno od ugovorene kamatne stope.

  Dokumenti za download
Dodano: 19. 04. 2018.
Dodano: 19. 04. 2018.