Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

2018.
Lipanj
18

JAVNI POZIV za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje


Korisnici potpora mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  i imaju  proizvodne površine za koje traže potporu na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Bjelovarsko- bilogorska županija  dodijelit će potporu za  premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednicima s područja Bjelovarsko- bilogorske  županije u 2018. godini  za plaćene premije osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenom prostoru i višegodišnjim nasadima.

Subvencionirat će se 50% plaćene ukupne premije police osiguranja. Minimalna visina premije po ugovorenim policama osiguranja koja se priznaje po jednom korisniku iznosi 500,00 kuna,  a  korisnik može ostvariti potporu do najviše  25.000,00 kuna. PDV nije prihvatljiv trošak.

  Dokumenti za download
Dodano: 18. 06. 2018.
Dodano: 18. 06. 2018.
Dodano: 18. 06. 2018.
Dodano: 18. 06. 2018.
Dodano: 18. 06. 2018.