Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Projekti UO za zdravstvo

Školski preventivni programi

Za školske preventivne programe Županija je za 2014. godinu osigurala 20.000,00 kn, a se provode u osnovnim i srednjim školama.

Prema Nacionalnom programu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno obrazovnom sustavu, te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi 2010. – 2014. Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, preporuča se da Županija izdvoji određena sredstava za rad županijskih koordinatora za školske preventivne programe i Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga na području BBŽ.
Kako je u proljeće 2013. godine provedeno istraživanje Rizična ponašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (ispitano je 2049 učenika u 37 osnovnih i srednjih škola), rezultati su prezentirani, ali je bila namjera objaviti ih u brošuri i letku te nastaviti longitudinalno pratiti pojavnost rizičnih ponašanja u našoj županiji. Također je namjera nastaviti sa stručnim skupovima i edukacijom, ne samo voditelja preventivnih programa već i razrednika, ali i ostalih zainteresiranih nastavnika.
Postoji potreba i interes dječjih vrtića za uključivanje u ove edukacije.

   Povratak na sve projekte