Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Savjet mladih

ZAPISNIK 10. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Lorena Palošika, Lucija Pranjić, Sabina Oltra, Iva Vrabac i Danijela Sinković. Osim članova ...

Preporuka Koordinacije županijskih savjeta mladih RH županima u RH

Koordinacija županijskih savjeta mladih u RH na svojoj 4. sjednici održanoj u Mariji Bistrici 30.09.-01.10.2017. te na svojoj 5. sjednici održanoj ...

Popis osnovanih i aktivnih županijskih, gradskih i općinskih savjeta mladih u 2016. godini

Izvještaj o Savjetima mladih za 2016. godinu

Izvještaj i preporuke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), ministarstvo nadležno za mlade dužno je redovno godišnje pratiti broj osnovanih savjeta, ...

ZAPISNIK 9. sjednice Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Nazočni članovi Savjeta mladih: Petra Vinicki, Miroslava Marčec, Donovan Pavleković, Sabina Oltra, Iva Vrabac, Danijela Sinković. Osim članova ...

Izvješće o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osnovan je u skladu sa Zakonom o savjetima mladih u Republici Hrvatskoj i na temelju Odluke o osnivanju ...

PROGRAM RADA Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Program) temelji se na Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju ...

 < 1 2 3 4 >  Zadnji