Uvodna riječ
16. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

16. sjednica Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/16-01/3
URBROJ: 2103/1-01-16-1
Bjelovar, 15. rujna 2016.

 


                               

 Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
16. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 20. rujna 2016. godine (utorak) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)

Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
- HSS – Braće Radić u sobi broj 37 (I. kat)

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju srpanj 2015. – srpanj 2016.;
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika (trgovačkih društava) Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
8. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije;
9. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
10. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma za starije osobe “Bjelovar” za 2015. godinu i Financijskog izvještaja poslovanja za 2015. godinu;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi programa međugeneracijske solidarnosti “Pomoć u kući starijim osobama” i “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama” Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju siječanj-prosinac 2015. godine;
14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije 2007. – 2015. - prikaz stanja u 2014. godini”;
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu;
16. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz županijskog proračuna;
17. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Doma učenika srednjih škola Bjelovar;
18. Donošenje Odluke o promjeni naziva Osnovne škole Nova Rača;
19. Izbor i imenovanja;
20. Razno.


  Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
Dodano: 15. 09. 2016.
Dodano: 15. 09. 2016.
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine