Uvodna riječ
18. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sjednice županijske skupštine BBŽ

18. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2103/1-01-17-1
Bjelovar, 08. ožujka 2017.

 


                               

 
Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 10/13 – Pročišćeni tekst),

sazivam
18. sjednicu Županijske skupštine
Bjelovarsko-bilogorske županije
za dan 13. ožujka 2017.  godine (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8. (II. kat)
Klubovi vijećnika održat će se istog dana u 09,00 sati i to:

- HDZ, Hrvatska konzervativna stranka i BUZ u velikoj vijećnici,
- SDP i SU u maloj vijećnici,
- HNS u uredu zamjenika župana,
- HSU i Klub nezavisnih vijećnika u uredu zamjenice župana,
- HSLS u sali za vjenčanje (prizemlje, desno),
- HSS – Braće Radić u sobi broj 37 (I. kat)

Za sjednicu predlažem sljedeći


Dnevni red:

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 01. srpnja  do 31. prosinca 2016. godine;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2016. godini;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju:
a) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
b) Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
5. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini;
6. Donošenje:
a) Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
b) Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu centrima za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije i Domu za starije osobe Bjelovar;
8. Donošenje Plana utroška sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2017. godini;
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada s financijskim planom Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Plana  prihoda i  rashoda Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa rada Bjelovarskog sajma za 2017. godinu;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom “Suvenir Arbor” i zaštitne radionice “Suvenir Arbor Vitae” d.o.o. u 2017. godini;
13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju:
a) Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za period 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine;
b) Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu i Financijskog plana Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije za proračunsko razdoblje 2017. – 2019. godine;
14. Donošenje Programa dodjele bespovratnih sredstava projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU i natječaja ministarstava “PROJEKTI ZA STRUKTURNE I NACIONALNE FONDOVE”;
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017. godine;
18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu;
19. Donošenje  Odluke o dodjeli javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za prijenos prava vlasništva sa bivše zgrade Zdravstvene stanice Čazma u Samarici sa pripadajućim zemljištem na Općinu Ivanska;
22. Donošenje:
a) Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu;
b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu;
23. Razno.

Mole se pozvani da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti da jave na telefon 043/221-906.

Materijali se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 19.  koja će se dostaviti naknadno.


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Marijan Coner, v.r.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve sjednice Županijske skupštine