Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Sukob interesa

2012.
Veljača
14

Sukob interesa


Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13. i 143/13., u daljnjem tekstu Zakon) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi predstavnici naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu istog članka Zakona.

   Povratak na - Sukob interesa