Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Unutarnja revizija

2014.
Srpanj
4

Samostalna jedinica za unutarnju reviziju


Samostalna jedinica za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Županije, primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Poslovni cilj unutarnje revizije je dati dodanu vrijednost organizaciji.

Jedinica obavlja poslove vezane uz unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovi unutarnje revizije:

  • Izrada strateškog i godišnjeg plana rada unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, radnog plana i programa pojedinačne unutarnje revizije ili po nalogu župana.
  • Procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje cilja.
  • Analiza, testiranje i ocjena sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima.
  • Davanje preporuka revidiranim subjektima (u dijelu gdje je to potrebno), županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom.
  • Izrada i podnošenje konačnog revizorskog izvješća županu o svakoj obavljenoj reviziji.
  • Praćenje provedbe danih preporuka.
  • Izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka.
  • Izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (GI-UR obrazac).
  • Drugi poslovi u skladu s zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Kontakt osobe o unutarnjoj reviziji:

 

IME FUNKCIJA TELEFON E-MAIL
Melita Polančec Lukinec voditeljica 043/221-927 melita.polancec.lukinec@bbz.hr

 

  Dokumenti za download
Dodano: 04. 07. 2014.
Dodano: 04. 07. 2014.
Dodano: 08. 07. 2014.
   Povratak na kabinet Župana