Uvodna riječ
 
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Ustrojstvo županije - ŽUPAN

Zamjenici župana

Kontakti zamjenika župana Bjelovarsko-bilogorske županije


Neven Alić

Zamjenik župana:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Neven Alić
043/221-902
043/244-683
neven.alic@bbz.hr
 
 

 

 

 

 

 

Đurđica Ištef Benšić

Zamjenica župana:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Đurđica Ištef Benšić
043/221-902
043/244-683
distefbensic@bbz.hr
 


 

ŽIVOTOPIS

 

 

 

Tanja Novotni Golubić

Zamjenica župana:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Tanja Novotni Golubić
043/440-849
043/440-849
tanja.golubic@bbz.hr
 

 

 

 

 

Tanja Novotni Golubić je zamjenica župana iz redova pripadnika češke nacionalne manjine. Rođena je 29.12.1978., živi u Daruvaru, udana je za supruga Tomislava i ima dva sina; Filipa i Matiju.
Češku osnovnu školu J.A.Komensky te glazbenu osnovnu školu završila je u Daruvaru. U Daruvaru je završila i srednju ekonomsku školu.  Diplomirani je ekonomist - 2002. godine je diplomirala smjer računovodstvo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2000./2001.u kategoriji najboljih studenata.  Vlasnica je dvije diplome Londonske škole za odnose s javnošću i to: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom te Razvijanje komunikacijskih vještina

Radila na slijedećim poslovima:
18.03.2002.-30.09.2004. zaposlena u Erste Banci kao referent u deviznom odjelu
07.02.2005.-31.12.2007. zaposlena u Srednjoj školi Daruvar kao tajnica škole
01.01.2008.- 31.08.2008. zaposlena u Hotelu Mladimir kao voditeljica recepcije
01.09.2008.-22.01.2009. zaposlena u Srednjoj školi Daruvar kao nastavnica ekonomske grupe predmeta
22.01.2009.-01.03.2012. zaposlena u Ministarstvu turizma RH kao ravnateljica Uprave za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu
01.03.2012.- 21.05.2013. zaposlena u Ministarstvu turizma RH kao voditeljica odjela za korištenje sredstava Fonda za razvoj turizma       
22.05.2013.- …  - zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije iz redova pripadnika češke nacionalne manjine
Članica je Hrvatske seljačke stranke od 2006. godine. Potpredsjednica je županijske organizacije HSS i gradske organizacije HSS Daruvar. Potpredsjednica je županijske organizacije Hrvatsko srce i gradske organizacije žena Hrvatsko srce Daruvar.
Jedna je od sedam članova Europskog dijalog foruma unutar FUENa, krovne europske organizacije nacionalnih manjina.
Služi se češkim, njemačkim i engleskim stranim jezikom.

   Ostale informacije iz ureda župana