Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Prosinac
13

14. sjednica Županijske skupštine Bbž

Na temelju članka 29. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik« broj 22/09),

s a z i v a   s e
14. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
 
za dan 15. prosinca (četvrtak) 2011. godine u 10,00 sati


 
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8.
Za sjednicu je predložen sljedeći
 
Dnevni red:

    Aktualni sat;
    Donošenje Odluke o Izmjeni Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. god u:

a) školstvu,
b) športu i tehničkoj kulturi,
c) kulturi,
d) zdravstvu,
e) socijalnoj skrbi;

    Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2011. godinu;
    Donošenje:

Programa javnih potreba Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu u:
a) zdravstvu,
b) socijalnoj skrbi;
c) školstvu,
d) kulturi,
e) športu i rekreaciji,
f) tehničkoj kulturi,
g) Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o kriteriju za dodjelu sredstava članicama Zajednice tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije;

    Donošenje:

a) Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013.
    i 2014. godinu,
b) Odluke o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu,
c) Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa za 2012. godinu;

    Donošenje Odluke o reprogramu kredita za izgradnju športskih dvorana;
    Donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove “Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije” za koordinaciju i razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije;
    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na pristupanje novih članova Trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom “Doline” d.o.o. Bjelovar;
    Donošenje Plana rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije za 2012. godinu;
    Izbor i imenovanja;
    Razno.

 
                                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK
                                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
                                                           Stanko Grčić, prof. v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a