Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Veljača
14

SURADNJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Na poziv bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa u radnom posjetu našoj županiji boravio je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomir Majdandžić sa suradnicima. Bila je to prilika da se konkretizira daljnja suradnja Županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji ove godine raspolaže s proračunom od milijardu i dvjesto milijuna kuna u što su uključene i obveze iz prijašnjih ugovora.

1. PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

a) Poznato je da će se na području naše županije nalaziti Centralno odlagalište otpada, a riječ je o lokaciji Doline. Projekt je to koji se usuglašava s nadležnim Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i ministrom Slavenom Dobrovićem. No, paralelno s tim potrebno je odraditi niz zadaća vezanih uz sanaciju postojećih odlagališta, a jedno od njih je i odlagalište otpada u mjestu Grginac.

b) Dugogodišnji je to problem, jer riječ je o odlagalištu na koje se otpad odvozio od sedamdesetih do devedesetih godina prošlog stoljeća, a samo odlagalište potrebno je sanirati. Nakon nekoliko održanih sastanaka u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji projekt je na sebe preuzeo Grad Bjelovar i prva zadaća bila je uvrstiti odlagalište Grginac u Službeni sustav odlagališta u Republici Hrvatskoj. Trenutno je projekt u fazi ishođenja lokacijske, a potom i građevinske dozvole nakon čega će se kandidirati na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz sufinanciranje Europskih fondova, te dijelom i samog fonda te Jedinica lokalne (regionalne) samouprave.

c) Uz odlagalište otpada u Grgincu u sanaciju bi trebala i ostala zatvorena odlagališta na području naše županije i to u Severinu, Cjepidlaku i Kozarevcu.

d) Za sada na području naše županije radi 4 reciklažna dvorišta i to u Bjelovaru, Garešnici, Čazmi i mobilno na području Općine Sirač. Jedno od reciklažnog dvorišta koje bi uskoro trebalo u gradnju je ono u Općini Kapela koje ima pripremljenu svu potrebnu dokumentaciju i očekuje se raspisivanje natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi se sufinancirao projekt težak 3 milijuna kuna. Uz njega projektnu dokumentaciju za reciklažna dvorišta u iščekivanju natječaja su i reciklažna dvorišta u Daruvaru i Čazmi.

Također, u Općini Kapela dovršena je  Fotonaponska (sunčana) elektrana 15kw. Riječ je o projektu poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, a elektrana se nalazi na krovu općinske zgrade Općine Kapela. Vrijednost projekta  bila je  201.205,00 kuna, od čega je 80% investicije financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 20% Općina Kapela.  Elektrana je instalirana u 12. mjesecu 2016. godine, te je spremna za puštanje u pogon. 


2. PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Podsjetimo, Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač Osnovnih škola u Novoj Rači i Siraču u suradnji s Fondom realizirala je projekte energetske obnove spomenutih škola u vrijednosti od 1.655.344,57 kuna u Siraču i 749.051, 72 kuna u Novoj Rači, a riječ je o najvećim investicijama u školstvo naše županije u proteklih godinu dana.

Trenutno, je u prijavi niz škola s područja naše županije i to na natječaj za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije  u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, natječaj težak 152 milijuna kuna.

U sklopu najnovijih aktivnosti do sada se na natječaj prijavilo 8 škola diljem Bjelovarsko-bilogorske županije:

Naziv obrazovne institucije Mjere Postotak uštede Vrijednost investicija
OŠ ŠTEFANJE - izmjena vanjske ovojnice
- izolacija stropa prema tavanu
50,2% 482.212,50
PŠ PAVLOVAC - izmjena vanjske ovojnice
- izolacija stropa prema tavanu
postavljanje stolarije
- izolacija stropa podruma
- izolacija prema vanjskim prostorijama
U izradi izvješće o energetskom pregledu i glavni projekt 907.895,00
PŠ MEĐURAČA - izmjena vanjske ovojnice
- izolacija stropa prema tavanu
- postavljanje stolarije
- ugradnja sustava grijanja na obnovljive izvore energije – peleti
61% 331.523,00
PŠ SEVERIN U izradi Izvješće o energetskom pregledu i glavni projekt
- izmjena vanjske ovojnice
- izolacija stropa prema tavanu
- krovište
- postavljanje stolarije
- ugradnja sustava grijanja na obnovljive izvore energije
73% 812.523,75
OŠ TRNOVITIČKI POPOVAC - izmjena vanjske ovojnice
- izolacija stropa prema tavanu
- postavljanje stolarije
63,24% 424.024,75
GŠ BRUNE BJELINSKOG DARUVAR - izmjena vanjske ovojnice
- zamjena i izolacija krovišta
- postavljanje stolarije
- postavljanje sustava zaštite od munje
- ugradnja sustava grijanja
50% 1.971.245,19
PŠ PREDAVAC - postavljanje vanjske ovojnice
-ugradnja stolarije
55% 1.088.106,51
OŠ GRUBIŠNO POLJE+DVORANA+SŠ GRUBIŠNO POLJE - obnova krovišta
- postavljanje termo ovojnice
- izmjena stolarije
- izolacija stropa podruma
-  izgradnja lifta
- upuhavanje toplog Zraka u dvorani
52,4% 7.971.063,99

U planu je prijava još nekoliko, jer sam natječaj otvoren je do 20. veljače. 

Bjelovarsko-bilogorska županija u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave sufinancirat će obnovu s 40%, dok će u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija, a preko Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinancirati sa 60%. No, Županija će zatražiti povrat sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kako bi sufinanciranje bilo i manje.

„Za projekte koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prati i financira , kako prije, tako i sada, svi su zainteresirani. Na natječaj se mogu javiti i županije, gradovi i općine, mogu se javiti gospodarstvenici, i mogu se javiti naši sugrađani, ovisno o tome radimo li odlagališta otpada, CGO-e, ovisno o tome jel se obnavljaju obiteljske kuće ili se prati energetska učinkovitost u gospodarstvu. Mislim da je iznimno bitno da svi zajedno budemo vrlo aktivni. To znači da damo prijave na natječaje i da u što većoj mjeri pokušamo dobiti sredstva temeljem mogućnosti koja se pruža nama. Reći ću da je CGO "Doline" projekt koji je ponovno ušao u plan zaštite i zbrinjavanja otpada. Prisjećam se da je to bilo prožupanijsko zbrinjavanje, a onda je prešlo na regionalno zbrinjavanje. U to smo uključeni Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska županija. Očekujemo da uskoro krenu natječaji i da krenemo prema realizaciji tog projekta. Naravno, trebaju preduvjeti. Uskoro očekujemo i posjet resornog ministra koji bi s nama trebao raspraviti tu ukupnu situaciju i dogovoriti sve konkretne korake. Fond s Županijom surađuje i na druge načine. Imamo niz projekata u školstvu koji se financiraju preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Očekujemo da taj projekt bude dovršen negdje do ljeta kada je to i predviđeno prema ugovoru. Činjenica je da još uvijek imamo odlagališta otpada koja nisu zbrinuta i nisu sanirana: Grginac, Severin, Cjepidlake, Kozarevac, Veliki Grđevac. S druge strane, veseli me zajednička suradnja Županije, Grada i Fonda gdje je Grad preuzeo saniranje odlagališta otpada koja nisu na području Grada Bjelovara, nego u Općini Veliko Trojstvo. S obzirom da je u proteklom desetljeću bilo zbrinjavanje najvećeg dijela otpada iz  samog grada, Grad je preuzeo da bude nositelj projekta i da preuzme obvezu iz prošlosti da se to sanira u narednim godinama. Zahvalit ću se Fondu na dosadašnjoj suradnji na projektima koji su iza nas i koje smo tek sada prijavili. U tijeku je možda najveći projekt u Republici Hrvatskoj vrijedan 152 milijuna kuna koji je vezan uz školstvo i energetsku učinkovitost u našim školama. Županija je već sada prijavila 8 škola od nekih velikih škola do malih područnih škola. U tim natječajima kao i više puta prije, iskoristili smo mogućnost konzultacije s Fondom prije prijave. Raspitali smo o svim uvjetima i o svemu onome što je možda bilo upitno i to nam je omogućilo da se sada prijavimo kao i više puta prije toga.“ rekao je župan Bajs.

„Odlagalište Grginac bilo je u funkciji od 1970. do 1990. godine. Procjenjuje se da je na odlagalištu Grginac odloženo 178.000 tona komunalnog otpada i da je u ovih 27 godina mislimo da je biorazgradivost učinila svoje i da je taj sav otpad tamo već razgrađen. 2016. godine utvrdili smo da to odlagalište nije bilo uneseno u centralni sustav odlagališta. To smo napravili u siječnju 2017. godine uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstva zaštite okoliša i Agencije za zaštitu okoliša. Očekujemo da ćemo u lipnju kandidirati potpunu sanaciju odlagališta Grginac Ministarstvu zaštite okoliša gdje očekujemo sufinanciranje od 85%.“, pojasnio je gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec.

„U novije vrijeme Fond ima ulogu tehničke pomoći i partnerstva u projektima u kojima prelazimo s nacionalnog financiranja na EU financiranje. U budućnosti će svi ovi projekti što ste ih naveli biti sufinancirani sredstvima Europske unije u okviru operativnog programa "Konkurentnost i kohezija". Uloga otpada je velika u smanjenju emisije stakleničkih plinova, ali po načelu da ne samo pojedinac, obitelj, županija, grad i naša domovina smanji nastajanje otpada na kućnom pragu. Sve one stvari koje se mogu iskoristiti, treba iskoristiti da ne završe na otpadu. Zatim dolazi reciklaža, gradnja kompostana, sortirnice i na kraju ostatak koji će otići na Centar gospodarenja otpadom "Doline".“, zaključio je direktor Majdandžić.

  Galerija fotografija - klikni na sliku za povećanje
   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a