Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
JAVNA RASPRAVA O STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ PROSTORNOG PLANA BBŽ I O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

BBŽ Županijske vijesti

2017.
Lipanj
1

VLADA NA PRIJEDLOG MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE UKINULA CGO DOLINE

U svom posljednjem priopćenju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je reagiralo na tiskovnu konferenciju župana Damira Bajsa referirajući se kako su netočne izjave da se Odlukom Vlade RH briše lokacija Centra za gospodarenje otpadom Doline.

Bjelovarsko-bilogorska županija ne vidi ništa netočno u tim navodima, jer je upravo na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike Vlada Republike Hrvatske izbrisala, maknula, uklonila ili kako god želite CGO Doline iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017.-2022. i to za dvije županije Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku koje je u konačnici pripojila RCGO Piškornica. I to je neosporna činjenica koja je lako provjerljiva u dokumentima Vlade Republike Hrvatske.

Tim više, samo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike samo priznaje da je Odluka o gašenju odnosno brisanju CGO Doline iz Plana gospodarenja otpadom RH, donijeta bez ikakve stručne podloge, dakle politički, ostavljajući mogućnost njegovog ponovnog aktiviranja nakon što struka kaže je li ukidanje bilo potrebno ili ne.

S druge pak strane, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ni na koji način ne demantira činjenicu kako Bjelovarsko-bilogorska županija ukidanjem CGO-a Doline gubi investiciju vrijednu preko 30 milijuna eura, gubi radna mjesta, mora osigurati sredstva za sufinanciranje RGCO Piškornica i u konačnici ne osporavaju činjenicu poskupljenja komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpada šaljući jasnu poruku građanima ovog dijela Hrvatske.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a