Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Končanica Općina Končanica

Odsjek za zaštitu okoliša Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem članka 48. stavka 5., vezano uz članak 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica, OIB:93666098369, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Končanica, donosi, RJEŠENJE.

Da su planirane II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Končanica prihvatljive su za područje ekološke mreže. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 02. 2020.
   Povratak na Zaštitu okoliša