Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Informacija “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji”

Planirani zahvat smješten je kraćim dijelom uz granicu ekološke mreže područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) "HR 2001293 Livade kod Grubišnog Polja".
  Dokumenti za download
   Povratak na Zaštitu okoliša