Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.

Zahvat se nalazi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u Severinu, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin.

Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže područje očuvanja značajno za ptice (POP) - "HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu", udaljeno je cca 4,85 m od planiranog zahvata.

  Dokumenti za download
Dodano: 14. 10. 2016.
Dodano: 25. 10. 2016.
   Povratak na Zaštitu okoliša