Uvodna riječ
USTROJSTVO
PRORAČUN BBŽ
VODIČ ZA GRAĐANE
PET GODINA BBŽ U EU
Preuzmite .pdf
VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA BBŽ
PRUZMITE ZAHTJEV ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČAD
FOTO GALERIJA
FOTO GALERIJA BBŽ
KOMUNICIRAJTE
S VAŠIM ŽUPANOM
Komunicirajte sa županom
ANKETA
KORISNIKA USLUGA BBŽ
english
deutch

Zaštita okoliša

RJEŠENJE - “Izgradnja distributivnog plinovoda u naselju G. i D. Dragicevci i naselju Cerina, Grad Čazma”

Rješenje kojim se potvrđuje da planirani zahvat "Izgradnja distributivnog plinovoda u naselju G. i D. Dragičevci i naselju Cerina, Grad Čazma - nema značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebito provoditi Glavnu ocjenu zahvata
  Dokumenti za download
Dodano: 20. 06. 2014.
   Povratak na Zaštitu okoliša