CENTRALA

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

CENTRALA 221-900

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE

U ovom upravnom odjelu su objedinjeni svi poslovi koje je do 31.12.2019. godine obavljao Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sam djelokrug poslova je vrlo širok i vrlo je važno naglasiti da podrazumijeva rješavanje upravnih poslova u prvom stupnju do donošenja prvostupanjskih rješenja. Poslovi koje obavlja ovaj upravni odjel su iz područja osobnih stanja građana, registra birača, upisa i promjena u upisima udruga, poslovi iz djelokruga besplatne pravne pomoći, poslovi vezani uz utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu, poslovi u vezi sa pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina, poslovi donošenja rješenja o utvrđivanju predmeta vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, poslovi stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, poslovi rješavanja statusnih prava izbjeglica, povratnika i prognanika, poslovi upisa pravnih i fizičkih osoba u registar sportskih djelatnosti, poslovi vezani uz predškolski odgoj, upis djece u osnovnu školu, vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima i stručnim radnicima škola, utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, poslovi koji se odnose na zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji, poslovi vođenja evidencije kolektivnih ugovora, poslovi obrtnog registra, utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte i prodajne objekte, poslovi kategorizacije ugostiteljskih objekata za smještaj u domaćinstvu, na OPG-u ili kod ugostitelja iznajmljivača, poslovi izdavanja licencija za unutarnji cestovni promet u RH, izdavanja potvrda o prijevozu za vlastite potrebe, izdavanja znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom, izdavanje rješenja za obavljanje pogrebničke djelatnosti, izdavanje rješenja za poslove turističkih vodiča, poslovi izdavanja dozvole za krčenje – sječu šuma, registraciju dobavljača božićnih drvaca, te obavljanje i drugih poslova propisanih zakonom i podzakonskim propisima.
DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Zvjezdana Stella Horvatinčić

Pročelnica

stella.horvatincic@bbz.hr

278-171

Nevena Pavlović Pomoćnica pročelnice za opću upravu i društvene djelatnosti nevena.pavlovic@bbz.hr 675-807
Dario Lovković Pomoćnik pročelnice za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove dario.lovkovic@bbz.hr 278-105
Suzana Raguž Pehar Pomoćnica pročelnice za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove suzana.raguz.pehar@bbz.hr 278-173
Bojan Čaić Voditelj Odsjeka za opću upravu bojan.caic@bbz.hr 278-183
Mirna Čačić Klobučić Voditeljica Odsjeka za imovinsko-pravne poslove mirna.cacic.klobucic@bbz.hr 221-918

Odsjek za poslove državne uprave Čazma (43240 ČAZMA, MILANA NOVAČIĆA 13)

Anuša Matijević Odsjek za poslove državne uprave Čazma anusa.matijevic@bbz.hr 226-540

Odsjek za poslove državne uprave Daruvar (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Nevena Pavlović Voditeljica Odsjeka za poslove državne uprave Daruvar nevena.pavlovic@bbz.hr 675-807

Pododsjek za poslove državne uprave Garešnica (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22)

Alen Štandar Pododsjek za poslove državne uprave Garešnica alen.standar@bbz.hr 675-685

Pododsjek za poslove državne uprave Grubišno Polje (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Antun Horak Voditelj Pododsjeka za poslove državne uprave Grubišno Polje antun.horak@bbz.hr 675-711

KONTAKT MATIČNIH UREDA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE ( rad sa strankama od 08:00-14:00 sati)

MATIČNI URED ADRESA UREDOVNO VRIJEME E-MAIL ADRESA TELEFON
BJELOVAR Dr. Ante Starčevića 8 PONEDJELJAK-PETAK, 7-15 sati maticni.bjelovar@bbz.hr 278-176
ČAZMA Milana Novačića 13 UTORAK, SRIJEDA i PETAK, 7-15 sati maticni.cazma@bbz.hr 226-544
DARUVAR Trg kralja Tomislava 14 PONEDJELJAK-PETAK, 7-15 sati maticni.daruvar@bbz.hr 675-812
ĐULOVAC Đurina ulica 130 ČETVRTAK, 7-15 sati maticni.dulovac@bbz.hr 382-022
GAREŠNICA Vladimira Nazora 22 UTORAK i PETAK, 7-15 sati maticni.garesnica@bbz.hr 675-683
GRUBIŠNO POLJE Trg bana J. Jelačića 1 PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA i PETAK, 7-15 sati maticni.grpolje@bbz.hr 675-717
IVANSKA Slavka Kolara 1 PONEDJELJAK, 7-15 sati maticni.ivanska@bbz.hr 887-611
NOVA RAČA Trg Stjepana Radića 56 ČETVRTAK, 7-15 sati maticni.novaraca@bbz.hr 886-031
ROVIŠĆE Trg hrvatskih branitelja 2 PETAK, 7-15 sati maticni.rovisce@bbz.hr 878-131
VELIKI GRĐEVAC Trg Mate Lovraka 3 ČETVRTAK, 7-15 sati maticni.vgrdevac@bbz.hr 461-320
VELIKO TROJSTVO Braće Radića 26 SRIJEDA, 7-15 sati maticni.vtrojstvo@bbz.hr 885-004

TELEFONSKI BROJEVI ZA POSLOVE VEZANE UZ PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA


Bjelovar
Vesna Benković Šimunović vesna.benkovic.simunovic@bbz.hr 278-130
Dražen Matak drazen.matak@bbz.hr 278-133
Melita Strganac melita.strganac@bbz.hr 278-134
Romana Pavlović romana.pavlovic@bbz.hr 278-134
Ljerka Baričević Ljevaković ljerka.baricevic@bbz.hr 243-295
Daruvar Vlatka Jesenaš vlatka.jesenas@bbz.hr 675-802
Anita Kral anita.kral@bbz.hr 675-802
Gr. Polje Dijana Černi dijana.cerni@bbz.hr 675-712
Garešnica Mihaela Žiher mihaela.ziher@bbz.hr 675-681
Čazma Snježana Bačmaj snjezana.bacmaj@bbz.hr 226-541

TELEFONSKI BROJEVI VEZANI UZ POSLOVE OBRTNIŠTVA, TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA, TURIZMA I CESTOVNOG PROMETA

Bjelovar Dario Lovković
Mihaela Maletić
dario.lovkovic@bbz.hr
mihaela.maletic@bbz.hr
278-105
278-106
Čazma

Mihaela Maletić

mihaela.maletić@bbz.hr 226-545
Daruvar Jelena Rekićjelena.rekic@bbz.hr 675-805
Garešnica Mihaela Žihermihaela.ziher@bbz.hr 675-681
Gr. Polje Igor Mažarigor.mazar@bbz.hr 675-715

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za financije obavlja poslove pripreme i izrade financijskih dokumenata, praćenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, analize izvršenja Proračuna, izrade financijskih i statističkih izvještaja, koordinacije odnosno organizacije i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga, organizacije županijske Riznice te provođenje postupaka financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge putem javnog natječaja ili javnog poziva.

Sanja Feher
v.d. pročelnica sanja.feher@bbz.hr 215-186

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje obavlja poslove iz područja osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi te udruga građana.

Andrea Prugovečki Klepac
pročelnica andrea.prugovecki.klepac@bbz.hr 221-931
Nikolina Mamula pomoćnica pročelnice nikolina.mamula@bbz.hr 221-926
Snježana Mišir voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb, umirovljenike i udruge snjezana.misir@bbz.hr 221-938
Snježana Gašpar voditeljica Pododsjeka za osnovno i srednje školstvo snjezana.gaspar@bbz.hr 221-932
Olga Martinović viša stručna suradnica – voditeljica projekta olga.martinovic@bbz.hr 278-161
Lidija Šuveljak viša stručna suradnica za ekonomske i financijske poslove lidija.sinko@bbz.hr 221-932
Julija Jambreković Polančec viša stručna suradnica – voditeljica projekta Regionalnog centra kompetentnosti Medicinska škola Bjelovar julija.jambrekovic.polancec@bbz.hr 278-161
Izidora Žganjer viši stručni suradnik za socijalnu zaštitu izidora.zganjer@bbz.hr 221-938
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove obavlja poslove vezane uz rad Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije i njezinih radnih tijela. Obavlja kadrovske poslove, provodi postupke javne nabave. Pod mjerodavnošću upravnog odjela su pisarnica i pismohrana.

Ovaj upravni odjel bavi se upravljanjem i održavanjem informatičko-komunikacijskih resursa, te provodi opće i pomoćno-tehničke poslove

Ivana Legin
pročelnica ivana.legin@bbz.hr 278-121SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Melita Polančec Lukinec pročelnica melita.polancec.lukinec@bbz.hr 221-927

SLUŽBA UREDA ŽUPANA

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Marko Marušić
župan kabinet.zupana@bbz.hr 221-901
Marija Jungić
zamjenica župana marija.jungic@bbz.hr 221-901
Saša Lukić
zamjenik župana - srpska manjina sasa.lukic@bbz.hr 440-849 221-902
Tanja Novotni Golubić
zamjenica župana - češka manjina tanja.golubic@bbz.hr 440-849 221-902
Martina Posavac Čurić pročelnica martina.posavac.curic@bbz.hr 221-934
kabinet župana 221-901

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja poslove iz djelokruga prostornog uređenja (izrada prostorno-planske dokumentacije), gradnje (izdavanje akata u postupcima gradnje i ozakonjenja), te zaštite okoliša i zaštite prirode ( izdavanje dokumenta iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i gospodarenja otpadom)

Odsjeci za graditeljstvo i prostorno uređenje ustrojeni su u gradovima Bjelovaru, Daruvaru, Garešnici, Čazmi i Grubišnom Polju, te obavljaju poslove iz svog djelokruga za područje Bjelovarsko-bilogorske županije, izuzev područja grada Bjelovara.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode donosi ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i program za područje ekološke mreže Natura 2000, procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš propisanih zahvata, te obavlja poslove iz djelokruga gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom propisanoj nadležnosti


Arijana Andri
pročelnica arijana.andri@bbz.hr 221-915

.


ODSJEK BJELOVAR (43000 BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 8)

Sandra Vinceković-Mikulandra
voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje - Bjelovar sandra.vincekovic@bbz.hr 245-081

Antonija Jerković Nosek

stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

antonija.jerkovic.nosek@bbz.hr

245-087

Maja Trgovac Mrazović stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju maja.trgovac.mrazovic@bbz.hr

245-086

Tajana Glogovšek viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju tajana.glogovsek@bbz.hr

221-910

Ljiljana Kocijan Gusić
stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju ljiljana.kocijan@bbz.hr 245-084

PODODSJEK ČAZMA (43240 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 13)

Marija Hanževački
voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Čazma marija.hanzevacki@bbz.hr 227-010
Angelca Jurić
stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju angelca.juric@bbz.hr 226-543
Lea Stjepanović
viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju lea.matosevic@bbz.hr 227-010ODSJEK DARUVAR (43500 DARUVAR, TRG KRALJA TOMISLAVA 14)

Pavla Peroš viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

pavla.peros@bbz.hr

334-079
Klara Janota

viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

klara.janota@bbz.hr334-086
Sandra Geroč Kulhavi
savjetnica za prostorno uređenje i gradnju sandra.geroc.kulhavi@bbz.hr 675-801

PODODSJEK G. POLJE (43290 G. POLJE, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1)

Jaruška Piščević
voditeljica Pododsjeka za prostorno uređenje i gradnju - Grubišno Polje jaruska.piscevic@bbz.hr 448-029
Zlatko Malina
stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju zlatko.malina@bbz.hr 448-029


ODSJEK GAREŠNICA (43280 GAREŠNICA, VLADIMIRA NAZORA 22)

Damir Pleho
voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju- Garešnica damir.pleho@bbz.hr 445-419
Vedran Pavić
viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju vedran.pavic@bbz.hr 445-419
Anita Kučera Začkaj
referent za uredsko poslovanje i gradnju anita.zackaj@bbz.hr 445-419

ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (43000 BJELOVAR, DR.ANTE STARČEVIĆA 8)

Mila Škojo
voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša mila.skojo@bbz.hr 221-920
Mihaela Hađasija Čauš
viša savjetnica za zaštitu okoliša mihaela.hadjasija@bbz.hr 221-920

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ I KOMUNALNE DJELATNOSTI

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam, vodno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, promet, brine se o održivom i ravnomjernom razvoju Županije te vodi i rješava drugostupanjske upravne postupke po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave, sukladno posebnim propisima.

Također, Odjel obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz pripreme i ostvarivanje programa gospodarskog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije.


Denis Biškup pročelnik denis.biskup@bbz.hr 221-905UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I MLADE

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za zdravstvo, demografiju i mlade prati poslovanje javnih ustanova iz područja zdravstva kojima je osnivač Županija, predlaže mjere u svrhu poboljšanja njihova poslovanja, priprema izvješća o njihovom radu, obavlja financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje, predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite stanovništva na području županije te koordinira provođenje planova promicanja zdravlja, prevencija te ranog otkrivanja bolesti.

Upravni odjel također prati i proučava problematiku demografije na području županije, pokreće aktivnosti i mjere u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja kvalitete života obitelji, mladih i djece, analizira i prati kretanje stanovništva te predlaže mjere usmjerene na porast nataliteta i mjere u cilju sprječavanja iseljavanja s područja županije.

Upravni odjel provodi EU i druge projekte te obavlja ostale poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.


Andrea Bengez
pročelnica andrea.bengez@bbz.hr 221-930UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43000 BJELOVAR
POZIVNI BROJ (043)

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja upravne, analitičke i stručne poslove vezane uz poljoprivredu, ruralni razvitak, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo iz nadležnosti Županije. Također Upravni odjel priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva.

Upravni odjel za poljoprivredu prati stanje, provodi programme i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju sukladno Zakonu o lovstvu. Osnovni zadatak u smislu Zakona o lovstvu je predlaganje te provođenje mjera razvoja i unaprijeđenje lovstva i gospodarenja lovištima i divljači. Bjelovarsko-bilogorska županija ustanovila je 43 zajednička lovišta na području županije kojima upravljaju lovoovlaštenici na temelju ugovora o zakupu.

Upravni odjel za poljoprivredu zajedno s jedinicama lokalne samouprave i turističkim zajednicama provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika na području Bjelovarsko-bilogorske županije sve u smislu bolje uočljivosti, promidžbe i povećanja poljoprivredne proizvodnje na području županije.

Zlatko Pavičić pročelnik zlatko.pavicic@bbz.hr, poljoprivreda@bbz.hr 221-912