• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Branitelji

OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA HRVTSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI


Prilikom podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć ili naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje korisnik je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE,
 2. PRESLIK KARTICE TEKUĆEG ILI ZAŠTIĆENOG RAČUNA,
 3. JMBG,
 4. OIB,
 5. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH UKOLIKO NIJE UPISAN U MATIČNI URED, A ROĐENI SU U INOZEMSTVU,
 6. POTVRDU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE,
 7. DOKAZ PRIMAJU LI KORISNIK I ČLANOVI KUĆANSTVA INOZEMNU MIROVINU (POTVRDA BANKE),
 8. KUPOPRODAJNI UGOVOR UKOLIKO JE DOŠLO DO OTUĐENJA NEKRETNINA ILI MOTORNOG VOZILA,
 9. PRAVOMOĆNU PRESUDU O RAZVODU BRAKA UKOLIKO NIJE UPISANA U DRŽAVNIM MATICAMA,
 10. UGOVOR O DODJELI STANA ILI KUĆE UKOLIKO JE STAN U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU ILI VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE,
 11. RJEŠENJE O INVALIDNOSTI KORISNIKA ILI ČLANA KUĆANSTVA,
 12. POTVRDA LIJEČNIKA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA ŠIFROM BOLESTI PO MKB,
 13. RJEŠENJE O SMJEŠTAJU KORISNIKA U ZDRAVSTVENU USTANOVU,
 14. POTVRDA O STATUSU HRVATSKOG BRANITELJA (URED ZA OBRANU ILI MUP),
 15. POTVRDA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DA LI JE KORISNIK ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE,
 16. IZVRŠNO RJEŠENJE O PRESTANKU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU,
 17. DOKAZ O ELEMENTARNOJ NEPOGODI,
 18. RAČUNE O TROŠKOVIMA POGREBA,
 19. POTVRDE O REDOVNOM ŠKOLOVANJU (ŠKOLA/FAKULTET).

Osnovni uvjet za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć je 100 borbenog sektora, dok osnovni uvjet za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje je samo 100 dana sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Imovinski cenzus za ostvarivanje naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iznosi 997,8o kn dok za jednokratnu novčanu pomoć cenzus iznosi 831,50  kn po članu zajedničkog kućanstva.

Za sve dodatne upite ili informacije možete kontaktirati Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike, Odsjek za branitelja na navedene kontakt telefone: 043/278-130 ili 278-133.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve projekte