• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za pravne i zajedničke poslove

Anketa zadovoljstva korisnika usluga Bjelovarsko-bilogorske županije

Istraživanje je dalo rezultate koji nam kazuju kakvo je stvarno stanje zadovoljstva korisnika uslugama Bjelovarsko-bilogorske županije. Slijedi obrada svakog pojedinog pitanja koje se nalazilo u anketnom upitniku.

Među korisnicama najviše anketa ispunili su korisnici koji su tražili usluge Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu (37,50%). Slijedi Kabinet župana sa 18,8% te Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i fondove Europske unije i Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine sa po 12,5%.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente Stručne službe