• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije Bjelovarsko-bilogorske županije

Za članove Radne skupine imenuju se: 1. Mirna Čačić Klobučić, pročelnica Kabineta župana, 2. Jasmina Radojčić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, 3. Mladen Marušić, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu ...

POSLOVNIK O RADU PARTNERSKOG VIJEĆA BJELOVARSKO–BILOGORSKE ŽUPANIJE

Ovim se Poslovnikom o radu Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje izrada Županijske razvojne strategije (u daljnjem tekstu: Strategija), način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, djelokrug i način rada kao i druga pitanja bitna za rad Partnerskog vijeća Bjelovarsko-bilogorske ...

Komunikacijska strategija BBŽ

Županijska razvojna strategija (ŽRS) ključni je planski dokument Bjelovarsko-bilogorske županije s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja Županije. ...

Komunikacijska strategija BBŽ

Županijska razvojna strategija (ŽRS) ključni je planski dokument Bjelovarsko-bilogorske županije s ciljem dugoročnog društveno-gospodarskog razvoja Županije. ...

Županijska razvojna strategija BBŽ

Pregled Županijske razvojne strategije ...

Regionalni operativni program Bjelovarsko-bilogorske županije

Regionalni operativni program Bjelovarsko-bilogorske županije

Regionalni operativni program (ROP) je temeljni programski i izvedbeni dokument na razini Bjelovarsko-bilogorske županije i predstavlja integralni strateški dokument koji obuhvaća strategiju razvoja županije za razdoblje od 2007. do 2011. godine. ...

Turistički Master plan turizma

Masterplan turizma

Bjelovarsko-bilogorska županija prva je kontinentalna županija koja će dobiti Master plan turizma a, izradit će ga Institut za turizam iz Zagreba. S obzirom na mogućnosti koje Bjelovarsko-bilogorska županija ima, a tek je nekoliko turističkih destinacija javnosti prepoznatljivo, vodstvo županije i Turističke zajednice kreće u planski ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo,  obrtništvo i fondove Europske unije

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta ...

Poduzetništvo i kontinentalni turizam

Donosimo vam prezentacije predavanja Poduzetništvo u ekonomiji znanja 4, Poduzetništvo i kontinentalni turizam i Program speciajlističkog studija  na Ekonomskom fakultetu IZVOĐAČ: EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB NOSITELJ PROJEKTA: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA SUFINANCIRA: MINISTARSTVO TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE Za detaljnije ...

Što donosi članstvo u Europskoj uniji?

Ovdje donosimo i pregled ostvarenih pregovaračkih zahtjeva Hrvatske, odnosno svih onih prijelaznih razdoblja, trajnih odstupanja i drugih dogovora koje smo tijekom pregovora postigli s Europskom unijom, vodeći računa o interesima hrvatskog društva i gospodarstva, uvijek kada smo smatrali da su oni potrebni za lakšu, djelotvorniju i ...

 < 1 2 3 4 >