• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD GRUBIŠNO POLJE HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - sanitarno fekalna kanalizacija sa tri precrpne stanice "CS-1", "CS-2" i "CS-3", na katastarskim česticama k.č.br.866, k.č.br. 984/10, k.č.br. 1138, k.č.br. 1166, k.č.br. 3517, k.č.br. 3518, k.č.br. 3519, i k.č.br. 5074, katastarske oznake, k.o. Grubišno Polje u gradu Grubišno Polje, zaštitnom cestovnom pojasu u ulicama Josipa Kozarca, Andrije Hebranga, Praškog proljeća, Ivana Nepomuka Jemeršića i Ignjatička.


  Dokumenti za download
Dodano: 12. 05. 2020.
   Povratak na sve dokumente