• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - 10(20) kV kabelski dalekovod
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV "Grubišno Polje 25 - Zona III
- građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - nn mreža na katastarskoj(im) čestici(ama) 2006 (k.č.br.5076), k.č.br.2005 (k.č.br.5075), k.č.br.2003 (k.č.br.992), i k.č.br.1121/74 (k.č.br.951/9) k.o. Grubišno Polje (Grubišno Polje, k.č.br.68/3, k.č.br.68/1, k.č.br.1125/6, k.č.br.50/14, k.č.br.1169, k.č.br.1174, i k.č.br.20/12 k.o. Mali Zdenci (Orlovac Zdenački.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente