• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za obrazovanje, kulturu i šport

PLAN UPISA DJECE u I. razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/2019.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih ...

PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

REGISTAR ŠPORTSKIH DJELATNOSTI

Na temelju Zakona o športu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i Pravilnika o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 112/06), fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju športske djelatnosti upisuju se u Registar športskih djelatnosti koji vodi Upravni odjel za obrazovanje, ...

Obavijest o upisu učenika u I. razrede srednjih škola

U tijeku su elektroničke prijave kandidata u Nacionalni informacijski sustav za upis u I. razrede srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. Pravo upisa u srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja te se pod jednakim uvjetima upisuju kandidati koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca ...

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 10. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (“Narodne novine” br. 48/2019.), ovim putem obavještavamo Vas da će sve školske ustanove na području Bjelovarsko-bilogorske županije realizirati odmor učenika na ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta ...