• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Dokumenti - UO za obrazovanje, kulturu i šport

PLAN UPISA DJECE u I. razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/2019.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/14.), Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, donosi


P L A N    U P I S A   D J E C E
u I. razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu

I.

U I. razred osnovne škole, u školskoj godini 2021./2022. na području Bjelovarsko - bilogorske županije, upisuju se djeca koja do 1. travnja 2021. godine navršavaju šest godina starosti i djeca koja nisu iz određenih razloga upisana školske godine 2020./2021.


  Dokumenti za download
Dodano: 19. 01. 2021.
Dodano: 19. 01. 2021.
Dodano: 19. 01. 2021.
Dodano: 04. 03. 2021.
Dodano: 16. 03. 2021.
   Povratak na sve dokumente