• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Dokumenti - UO za obrazovanje, kulturu i šport

REGISTAR ŠPORTSKIH DJELATNOSTI

Na temelju Zakona o športu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i Pravilnika o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 112/06), fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju športske djelatnosti upisuju se u Registar športskih djelatnosti koji vodi Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u Bjelovaru (u daljnjem tekstu Upravni odjel u BBŽ) prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe.

Sustav športa u Republici Hrvatskoj čine:
- fizičke osobe,
- pravne osobe i
- školska športska društva koja se osnivaju bez pravne osobnosti.

U Registar se upisuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju športske djelatnosti:
- sudjelovanje u športskom natjecanju,
- športska priprema,
- športska rekreacija,
- športska poduka,
- organiziranje športskog natjecanja,
- vođenje športskih natjecanja i
- upravljanje i održavanje športskom građevinom.
- športskom djelatnošću smatraju se i organizirane izvannastavne školske športske aktivnosti i studentske športske aktivnosti.

Fizičke osobe u sustavu sporta su:
- športaši,
- treneri,
- osobe osposobljene za rad u športu,
- osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju športskog natjecanja (športski sudac, športski delegat i športski povjerenik) i
- menadžeri u športu.

Pravne osobe u sustavu športa su:
- udruge,
- trgovačka društva i
- ustanove.


POSTUPAK UPISA:

Pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar športskih djelatnosti na Obrascu br. 1. u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno Sudski registar. Upravni odjel u BBŽ šalje obavijest o upisu.
Fizičke osobe koje samostalno obavljaju športsku djelatnost, podnose Zahtjev za upis fizičkih osoba u Registar športskih djelatnosti na Obrascu br. 2. Upravni odjel u BBŽ donosi rješenje o upisu. Zahtjev za brisanje fizičke osobe koja samostalno obavlja športsku djelatnost možete podnijeti na Obrascu br. 3. Upravni odjel u BBŽ donosi rješenje o brisanju. Zahtjev za izdavanje Izvatka iz Registra športskih djelatnosti podnosi se Upravnom odjelu u BBŽ na Obrascu br. 4.


  Dokumenti za download
Dodano: 25. 06. 2020.
Dodano: 14. 01. 2020.
Dodano: 10. 01. 2020.
Dodano: 10. 01. 2020.
Dodano: 10. 01. 2020.
Dodano: 10. 01. 2020.
   Povratak na sve dokumente