• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
Uvodna riječ

Dokumenti - UO za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj

PRAVILNIK o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 30. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik” broj 22/09, 01/13, 07/13) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi
 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša


  Dokumenti za download
Dodano: 05. 07. 2014.
   Povratak na sve dokumente