• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORAGNIZAMA , ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE OD JAVNOZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA BJELOVARSKO-BILOGORSKU ŽUPANIJU

Ovim Programom utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti čije je provođenje od javnozdravstvene važnosti za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Ovaj Program donosi se na ...

Zaštita od velikih hladnoća - preporuka za javnost

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA I OPISA PROVEDBE PROJEKTA

RJEŠENJE o raspodjeli sredstava udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu – razdjel 8 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 63 u iznosu 568.350,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga Bjelovarsko-bilogoroske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, hobističkih djelatnosti, zaštite ljudskih prava, ...

RJEŠENJE o raspodjeli sredstava udrugama umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2017. godinu – razdjel 8 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 68 u iznosu 384.000,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga umirovljenika sa svrhom poboljšanja standarda umirovljenika. ...

Obrazac financijskog izvješća i Obrazac za opis provedbe Projekta Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U OBITELJSKOM DOMU

Predstavnik  obiteljskog  doma  podnosi  Zahtjev  za  otvaranjem  obiteljskog  doma  prilikom podnošenja zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti 70 kuna upravne pristojbe. Uz  zahtjev  podnositelj  prilaže: - Preslika osobne iskaznice budućeg predstavnika obiteljskog doma - ...

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U DOMU SOCIJELNE SKRBI (licencija)

POSTUPAK PRILIKOM OSNIVANJA DOMA SOCIJALNE SKRBI (ustanova)   adresa: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar Važeći propisi - Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 1  57/13, 1  52/14,  99/15 i 52/16) - Pravilnik o ...

RJEŠENJE o raspodjeli sredstava vjerskim zajednicama Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu – razdjel 008 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 73 u iznosu od 230.000,00, koriste se za financiranje projekata/programa karitativnih aktivnosti vjerskih zajednica na području Bjelovarsko-bilogorske županije ...

RJEŠENJE o raspodjeli sredstava udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2016. godinu – razdjel 8 – glava 8-2 – konto 381, pozicija 63 u iznosu 399.500,00 kuna, koriste se za financiranje projekata/programa udruga Bjelovarsko-bilogoroske županije iz područja zdravstva, socijalne skrbi, hobističkih djelatnosti, zaštite ljudskih prava, ...

 < 1 2 3 4 >