• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

POSUDIONICE ORTOPEDSKIH I MEDICINSKIH POMAGALA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

POSUDIONICE ORTOPEDSKIH I MEDICINSKIH POMAGALA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Korisnici mogu posuditi ortopedska i medicinska pomagala temeljem potvrde obiteljskih liječnika na sljedećim adresama: CARITAS BJELOVARSKO-KRIŽEVAČKE BISKUPIJE: - Dragica Povrženić, socijalna radnica (099/592-8409 ili 01/2793-402 ...

Socijalni plan Bjelovarsko-bilogorske županije od 2014.-2016. godine

U nastojanju da život u našoj zajednici učinimo ugodnim i po mjeri svakom stanovniku, osobito u nepovoljnom gospodarskom razdoblju, na red je došlo i usvajanje Socijalnog plana Bjelovarsko bilogorske županije 2014. – 2016. godine kao strateškog dokumenta iz područja  skrbi o najugroženijima. Socijalna politika mora biti ...

Akcijski plan socijalnih usluga za 2015.g. Bjelovarsko bilogorske županije

Rješenje o dodjeli financijske potpore udrugama s područja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike za 2015. godinu

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu fin. sredstava za programe i projekte udruga zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Antifašističke borbe

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog djelovanja te udruga proizašlih iz Domovinskog rata i Anifašističke borbe, a koji se provode na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu. ...

RJEŠENJE o raspodjeli sredstava vjerskim zajednicama Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu

Financijska sredstva Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu – razdjel 004 – glava 00402 – konto 381, pozicija 70 u iznosu od 214.500,00, koriste se za financiranje projekata/programa karitativnih aktivnosti vjerskih zajednica na području Bjelovarsko-bilogorske županije. ...

ODLUKU o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2015. godini

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2015. godini. Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji. Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta u ...

OBRAZAC ZA ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA/PROGRAMA UDRUGA

RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije

Imenuje se Savjet za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije u sastavu: 1. Ivana Ceronja, dr. med., Zavod za javno zdravstvo BBŽ, koordinatorica Tima za zdravlje – predsjednica, 2. Vladimir Halauk, dr. med., Zavod za javno zdravstvo BBŽ - zamjenik predsjednice, 3. Đurđica Ištef Benšić, zamjenica župana BBŽ – članica, 4. ...

 < 1 2 3 4 >