• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

Rješenje o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije

U Savjet za socijalnu skrb Bjelovarsko-bilogorske županije, imenuju se:

1. Đurđica Ištef Benšić, zamjenica župana Bjelovarsko bilogorske županije – predsjednica,
2. Jasmina Radojčić, Bjelovarsko-bilogorska županija – članica,
3. Ratko Kovačić, Bjelovarsko-bilogorska županija – koordinator i član,
4. Snježana Mišir, Bjelovarsko-bilogorska županija – članica,
5. Mihaela Potak, Bjelovarsko-bilogorska županija – članica,
6. Antun Perčulija, Bjelovarsko-bilogorska županija – član,
7. Sandra Cindrić, Bjelovarsko-bilogorska županija – članica,
8. Miroslav Šmit, Grada Bjelovar – član,
9. Veronika Pilat, Grada Daruvara – članica,
10. Dragica Vodvarka, Grubišno Polje – članica,
11. Gordana Mlinarić, Grad Garešnica – članica,
12. Elvira Babić Marković, Grad Čazma – članica,
13. Marijan Dautanac, predstavnik općina – član,
14. Kristina Novalić, Centar za socijalnu skrb Bjelovar – članica,
15. Stanislava Vraneš Šupica, Dom za stare i nemoćne Bjelovar – članica,
16. Gordana Ded, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bjelovar – članica,
17. Tatjana Grčić, predstavnik/ca drugih pravnih i fizičkih osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi privatni dom ili pomoć u kući – članica,
18. Josip Stjepančević, predstavnik vjerske zajednice – član,
19. Sanja Major, Centar za odgoj i obrazovanje „Rudolf Steiner“ Daruvar – članica,
20. Želimir Bertić, Zavod za javno zdravstvo BBŽ – član,
21. Dijana Zekić Kereži, Zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar – članica,
22. Marina Župan, Zaštitna radionica Suvenir Arbor Vitae d.o.o. – članica,
23. Tomislav Novosel,  predstavnik udruga invalida Bjelovar – član,
24. Davor Marić, predstavnik udruga invalida Daruvar – član,
25. Mirjana Jančijev, predstavnik/ca ureda Državne uprave u BBŽ – članica,
26. Melita Lozina, predstavnica Crvenog križa – članica,
27. Snježana Pašalić, predstavnica udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi ili korisnika – članica.


  Dokumenti za download
   Povratak na sve dokumente