• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

KONAČNE LISTE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA

PRIVREMENE LISTE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTOM PODRUČJU

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama

ODLUKA O ODREĐIVANJU UREDOVNIH DANA MATIČNIH UREDA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PROMJENA IMENA

Postupak promjene osobnog imena (imena i prezimena) • punoljetne osobe • maloljetne osobe • po prestanku braka • po prestanku životnog partnerstva Postupak promjene osobnog imena, imena ili prezimena, propisan je Zakonom o osobnom imenu („Narodne novine“, br. 118/12., 70/17. i 98/19). Uz zahtjev stranka je za donošenje ...

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (''Narodne novine'', broj: 143/13 i 98/19) se uređuje svrha, korisnici i vrste pravne pomoći, pružatelji pravne pomoći, uvjeti, postupka za ostvarivanje pravne pomoći, prekogranično ostvarivanje pravne pomoći, financiranje pravne pomoći i nadzor nad provedbom zakona. Upravni odjel za opću upravu i ...

REGISTAR BIRAČA

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana ...

Odluke o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva

KONAČNE LISTE PRIORITETA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE