• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za poslove državne uprave

REGISTAR ŠPORTSKIH DJELATNOSTI

Na temelju Zakona o športu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i Pravilnika o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 112/06), fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju športske djelatnosti upisuju se u Registar športskih djelatnosti koji vodi Bjelovarsko-bilogorska županija, ...

KONAČNE LISTE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA

PRIVREMENE LISTE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTOM PODRUČJU

PLAN UPISA DJECE u I. razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/2019.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih ...

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama

PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

ODLUKA O ODREĐIVANJU UREDOVNIH DANA MATIČNIH UREDA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PROMJENA IMENA

Postupak promjene osobnog imena (imena i prezimena) • punoljetne osobe • maloljetne osobe • po prestanku braka • po prestanku životnog partnerstva Postupak promjene osobnog imena, imena ili prezimena, propisan je Zakonom o osobnom imenu („Narodne novine“, br. 118/12., 70/17. i 98/19). Uz zahtjev stranka je za donošenje ...

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (''Narodne novine'', broj: 143/13 i 98/19) se uređuje svrha, korisnici i vrste pravne pomoći, pružatelji pravne pomoći, uvjeti, postupka za ostvarivanje pravne pomoći, prekogranično ostvarivanje pravne pomoći, financiranje pravne pomoći i nadzor nad provedbom zakona. Upravni odjel za opću upravu i ...

REGISTAR BIRAČA

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana ...

 1 2 >