• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za poslove državne uprave

HUMANITARNA POMOĆ

Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN, broj 102/15) i pravilnicima (NN broj 120/15) propisuju se uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj. Za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u smislu ovoga Zakona na području Bjelovarsko-bilogorske županije, nadležan je Upravni odjel za poslove državne uprave u ...

ZAHTJEVI ZA OVJERU IZJAVA O UZDRŽAVANJU ILI IZDAVANJE POTVRDA, U VEZI POVRATA POREZA U INOZEMSTVU ILI DJEČJEG DOPLATKA

Zahtjevi za ovjeru izjava o uzdržavanju ili izdavanje potvrda, a u vezi povrata poreza u inozemstvu ili dječjeg doplatka, predaju se prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva ili uzdržavatelja ili uzdržavane osobe. Potvrde koje ovjeravamo: - Potvrda bračnog stanja u svrhu ostvarivanja prava na dječji doplatak, - Potvrda o ...

PRIZNAVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSOBAMA KOJIMA SE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NE OSIGURAVA PO DRUGOJ OSNOVI

„Pravo na zdravstvenu zaštitu osobi kojoj se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi priznaje se sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 80/13, 137/13, 98/19) i Pravilniku o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s ...

REGISTAR ŠPORTSKIH DJELATNOSTI

Na temelju Zakona o športu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i Pravilnika o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 112/06), fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju športske djelatnosti upisuju se u Registar športskih djelatnosti koji vodi Bjelovarsko-bilogorska županija, ...

KONAČNE LISTE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA

PRIVREMENE LISTE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTOM PODRUČJU

PLAN UPISA DJECE u I. razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu

Temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak,  90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/2019.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih ...

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama

PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI

ODLUKA O ODREĐIVANJU UREDOVNIH DANA MATIČNIH UREDA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 1 2 >