• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Dokumenti - UO za financije

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.,136./12. i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ("Narodne novine broj 24/13. 102/17. i 01/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18. - pročišćeni tekst) Županijska skupština Bjelovarsko bilogorske županije na 18. sjednici održanoj 24. lipnja 2020. godine donijela je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2019. godinu.

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za  2019. godinu ("Županijski glasnik", broj  10/18. i  7/19.) ostvaren je u 2019. godini, kako slijedi:

  Dokumenti za download
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu