• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Ožujak
8

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2021. godini

Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2021.
Veljača
26

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000102, URBROJ: 2103/1-09-21-0007 od 26.02.2021. godine za uvid u spis predmeta:

Građevinska dozvola za građenje distributivnog vodovoda u naselju Kapela u Crkvenoj ulici. Investitor: KAPELAKOM d.o.o., HR-43000 Kapela, ...

2021.
Veljača
25

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA, MATIČARA U UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2021.
Veljača
25

POZIV ZA TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU SERVIRKE-DOMAĆICE U STRUČNU SLUŽBU ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2021.
Veljača
18

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima državnog proračuna republike hrvatske u 2021. godini.

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2021.
Veljača
17

Natječaj za izbor najboljeg mladog poljoprivrednika ili poljoprivrednicu u Hrvatskoj - koji organizira Sunčana Glavak, zastupnica u Europskom parlamentu

Ovogodišnji natječaj za izbor najboljeg mladog poljoprivrednika ili poljoprivrednicu u Hrvatskoj otvoren je od 05. veljače do 04. ožujka 2021. ...

2021.
Veljača
10

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000154, URBROJ: 2103/1-09-21-0008 od 10.02.2021. godine za uvid u spis predmeta:

Građevinska dozvola za građenje javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda sa pročišćavanjem u uređajima za ...

2021.
Veljača
10

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u trajanju 12 mjeseci, u Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, matičar-vježbenik/ca

  - Vježbenik/ca - 1 izvršitelj/ica   - na određeno vrijeme radi osposobljavanja za poslove matičara Stručni uvjeti: - ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2021.
Veljača
10

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu - servirke-domaćice

  - 1 izvršitelj/ica - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2021.
Veljača
8

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 300-01/21-01/7 URBROJ: 2103/1-04-21-1 Bjelovar, 8. veljače 2021. ...

Javni pozivi
Saznajte više »
 < 1 2 3 4 >  Zadnji