• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javni pozivi i natječaji Županije

2021.
Veljača
1

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2021. godini

Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2021.
Siječanj
28

Javni poziv KLASA: UP/I-361-03/19-01/000187, URBROJ: 2103/1-09-21-0009 od 28.01.2021. godine za uvid u spis predmeta:

Građevinska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste "Kapela - Gornje Sredice" s odvojcima, na katastarskim česticama: kat. čest. br. 1837 ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2021.
Siječanj
25

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije

Javna priznanja Bjelovarsko-bilogorske županije iskazi su javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i ...

Javni pozivi
Saznajte više »
2021.
Siječanj
14

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA, POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA ZA BRANITELJE U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UMIROVLJENIKE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2021.
Siječanj
14

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UMIROVLJENIKE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2021.
Siječanj
12

Pretplata na „Županijski glasnik“ za 2021. godinu

Izvješćujem Vas da se možete pretplatiti na „Županijski glasnik“ za 2021. godinu, kako biste bili upoznati sa svim propisima koje donosi ...

2020.
Prosinac
30

Oglas za prijam u službu višeg referenta za zdravstvenu zaštitu u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike, izdvojeno mjesto rada Grubišno Polje

- 1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca Kandidati/kinje moraju ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2020.
Prosinac
30

Oglas za prijam u službu stručnog suradnika za branitelje u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike, izdvojeno mjesto rada Daruvar

- 1 izvršitelj/ica - na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice zbog korištenja porodiljinog dopusta, uz probni rad od dva ...

Natječaji za prijam u službu
Saznajte više »
2020.
Prosinac
21

Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA VELIKO TROJSTVO, HR-43226 Veliko Trojstvo, Braće Radića 28 Građevinska dozvola ...

2020.
Prosinac
17

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

KLASA: 011-01/20-01/267 URBROJ: 510-02/01-20-01 Zagreb, 16. prosinca 2020. ...

Javni pozivi
Saznajte više »
Prvi  < 2 3 4 5 6 >  Zadnji