• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji Županije

2014.
Rujan
17

Javni poziv “Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji”


J A V N I  P O Z I V

u sklopu programa
„JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2014. GODINU“

  Dokumenti za download
Dodano: 17. 09. 2014.
Dodano: 17. 09. 2014.
Dodano: 17. 09. 2014.